Krzyż harcerski

Ks. harcmistrz infułat Stanisław Piotrowski (1912-1998)

Ks. infułat Stanisław Piotrowski zmarł 7 grudnia 1998 roku, na 10 dni przed 60. rocznicą święceń kapłańskich. Pochowany został na kaliskim Cmentarzu Miejskim. Ks. infułat był niezwykłym duszpasterzem, opiekuńczym wychowawcą, gorącym patriotą, człowiekiem skromnym, wrażliwym na ludzką krzywdę. Przy kaliskiej Katedrze znajduje się obelisk poświęcony osobie ks. hm. Stanisława Piotrowskiego, natomiast w kościele OO. Jezuitów umieszczona jest pamiątkowa tablica.

Ks. St. Piotrowski7 grudnia kaliscy harcerze wspominają ks. Stanisława Piotrowskiego jako harcmistrza i Patrona Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kaliszu. Od 23 maja 2009 r. Osoba księdza Infułata na trwale związana jest z kaliską bracią harcerską – wtedy to miała miejsce uroczystość, podczas której przypomniana została Postać niezłomnego księdza i społecznika zmarłego 7 grudnia 1998 roku oraz nadano Jego imię kaliskiej Komendzie Hufca ZHP.

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu” to słowa Przyrzeczenia Harcerskiego, jakie wielokrotnie składał oraz odbierał ks. Stanisław Piotrowski w czasie swojej służby – zarówno harcerskiej, jak i duszpasterskiej. 23 maja 2009 roku tłumy ludzi zebrały się w kaliskiej Katedrze p.w. Świętego Mikołaja, aby uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości. Msza święta, uroczysty apel przy obelisku poświęconym ks. harcmistrzowi Stanisławowi Piotrowskiemu, rajd harcerski „Śladami Bohatera”, a także ognisko wspomnień przy Stanicy Harcerskiej „Grodzisko” na Szałe – to był wyjątkowy dzień nie tylko dla miejscowych harcerzy, ale także dla kaliszan, dla których ks. Piotrowski był nie tylko byłym proboszczem popularnych w Śródmieściu „kanoników”; nie tylko organizatorem wyjazdów w ramach „oazy Rodzin” w latach 80-tych; nie tylko dyrektorem Kaliskiego Oddziału. Uniwersytetu Ludowego; nie tylko pomysłodawcą stołówki dla najbiedniejszych; nie tylko pomysłodawcą licznych patriotycznych wyjazdów, przedsięwzięć oraz spektakli na scenach Centrum Kultury i Sztuki; nie tylko Ojcem Duchownym kaliskiego Seminarium Duchownego; nie tylko byłym więźniem obozu koncentracyjnego Stuthoff; nie tylko czcicielem św. Józefa oraz nie tylko wyjątkowym Przyjacielem Ojca Świętego Jana Pawła II, który za każdym razem sposobności, dopytywał się o informacje o kaliskim księdzu (słowa ks. bpa Stanisława Napierały: „Księdza infułata Piotrowskiego znał Ojciec Święty Jan Paweł II. Znajomość ta sięgała czasu, kiedy Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież, przewodniczył różnym komisjom Episkopatu Polski. Do jednej z nich należał ksiądz Piotrowski. Ilekroć spotykałem się z Ojcem Świętym, ten pytał mniej więcej tak: W Kaliszu jest ksiądz Stanisław Piotrowski. Co on tam teraz robi?”). Był to wyjątkowy dzień dla tych wszystkich kaliszan, którym w ciągu swojej posługi ks. infułat służył w powołaniu duszpasterskim, patriotycznym lub po prostu – ludzkim i społecznym.

7 grudnia warto zatem porozmawiać z kaliskimi harcerzami o Patronie, który w Kaliskiej Komendzie Hufca ZHP ma Izbę Pamięci, gdzie prześledzić można życie i działalność ks. hm. Stanisława Piotrowskiego. O Patronie i o działalności kaliskich harcerzy rozmawiam z Zastępcą Komendanta Hufca, hm. Januszem Sibińskim

Ł.W. Dlaczego to właśnie ks. Stanisław Piotrowski wybrany został na Patrona kaliskiego Hufca ZHP?

J.S. Decyzję o wyborze postaci ks. hm. Stanisława Piotrowskiego na Bohatera Hufca podjęła kadra instruktorska w marcu 2007 r. po długiej kilkuletniej dyskusji , podczas której poszukiwaliśmy odpowiedniej osoby lub zbiorowości mogącej stanowić wzór dla współczesnego młodego człowieka. U podstaw dokonanego wyboru stanęła postać głębokiego patrioty, oddanego kapłana, społecznika, instruktora harcerskiego i wychowawcy młodzieży, przez wiele lat związanego z Kaliszem. Właśnie Jego związki z Kaliszem, działalność harcerska i społeczna na rzecz Ojczyzny oraz na rzecz drugiego człowieka, a także cechy osobowościowe zgodne z kanonem zawartym w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim były tu decydujące

Ł.W. Jak harcerze upamiętniają Postać śp. ks. harcmistrza Stanisława Piotrowskiego?

J.S. Praca z Bohaterem Hufca to nie tylko pamięć i opieka nad grobem, oraz obchodzenie rocznicy urodzin i śmierci, ale przede wszystkim popularyzacja wśród zuchów i harcerzy postaci oraz wartości, jakie reprezentował swoim życiem ks. Piotrowski. Ma to swoje odzwierciedlenie w organizowanych akcjach charytatywnych, pielęgnowaniu tradycji patriotycznych, okolicznościowych kominkach. Ale było to także posadzenie np. pamiątkowego drzewa na skwerze Inwalidów Wojennych.

Ł.W. W jakich wydarzeniach w Kaliszu biorą udział harcerze?

J.S. Praktycznie w każdym ważnym wydarzeniu uczestniczą harcerze. Nie zawsze w dużym składzie i nie zawsze w umundurowaniu. Z pewnością jesteśmy widoczni podczas uroczystości patriotycznych, np. w ubiegłym roku organizowaliśmy obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej w naszym mieście, przygotowujemy imprezy dla dzieci z różnych środowisk, organizowaliśmy festyn rodzinny na Głównym Rynku z okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Kaliskiej, organizujemy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, rajdy, biwaki i wiele innych imprez. Uczestniczymy np. 1 listopada w kweście na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy, czy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jesteśmy najstarszą organizacją promującą wolontariat wśród młodych i dorosłych.

Ł.W. Czy w aktualnym świecie harcerstwo może stanowić alternatywę dla młodzieży otoczonej grami komputerowymi i Internetem?

J.S. Zdecydowanie tak. Właśnie harcerstwo uczy dziś w praktyce wielu bezcennych umiejętności społecznych, samodzielności, stanowi konstruktywną grupę rówieśniczą, pozwala nawiązywać bezpośrednie relacje z innymi, uczy wrażliwości na drugiego człowieka. Nasze działanie opiera się na zasadach pozytywnego oddziaływania, uczenia przez przykład starszego kolegi/ wychowawcy, odwołuje się przy tym do społecznie uznanych norm i wartości. Wiele osób, które we współczesnym świecie osiągnęły sukces zawodowy i społeczny podkreśla, że u podstaw tych osiągnięć była ich harcerska przygoda.

Ł.W. W jakim wieku można dołączyć do kaliskiej braci harcerskiej?

J.S. Praktycznie w każdym. Dla każdej grupy wiekowej mamy propozycję programową i metodykę przygotowaną i dostosowaną do jej potrzeb psychorozwojowych. Mamy więc ofertę dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (zuchy – kl. I-III), dla trochę starszych (harcerze – kl. IV-VI), uczniów gimnazjum (harcerze starsi) i szkół ponadgimnazjalnych (wędrownicy). Jeszcze inną ofertę kierujemy do akademików i osób starszych.

Ł.W. Jakie obowiązki łączą się z harcerską służbą?

J.S. Harcerstwo to przede wszystkim służba Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi. To, co ta służba oznacza, zapisane jest w harcerskim kodeksie, jakim jest Prawo Harcerskie, a dla młodszych dzieci Prawo Zucha. Tam odnajdziemy odpowiedzialność, sumienność, dbałość o przyrodę i środowisko naturalne, życzliwość dla drugiego człowieka oraz wiele innych ważnych zasad harcerskiego postępowania.

Przed II wojną światową Stanisław Piotrowski aktywnie działał we włocławskim harcerstwie, gdzie uzyskał stopień Harcerza orlego i około 20 sprawności. Już jako kapłan (świecenia przyjął z rąk ks. bpa Karola Radońskiego 17 grudnia 1938 r.) w okupowanej Warszawie był wychowawcą młodzieży i pełnił funkcję naczelnego kapelana Harcerstwa Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych obecny Patron kaliskich harcerzy wrócił do Włocławka, gdzie był kapelanem harcerzy, a także komendantem hufca powiatowego ZHP– z tej funkcji został usunięty w 1955 roku przez władze komunistyczne. Będąc proboszczem kaliskiego kościoła p.w. św. Mikołaja, w latach 70-tych i 80-tych XX w. organizował comiesięczne Msze św. dla braci harcerskiej.

Wśród odznaczeń, które posiadał za swoją szeroką służbę i pracę na rzecz Kościoła, Ojczyzny i Polaków, odnaleźć można: Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż „Za zasługi dla ZHP”, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych, Polonia Restituta, Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.”, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki.

Źródło: http://www.calisia.pl/articles/15-rocznica-smierci-ksiedza-harcmistrza-stanislawa-piotrowskiego 

Harcmistrz Elżbieta Szmaja

Harcmistrz Mieczysława Kulczyńska "Winia"

WSPOMNIENIA OBOZOWE
Prezentacja przygotowana przez dh hm Urszulę Góral w oparciu o wspomnienia grupy seniorek skupionych w kręgu instruktorskim przy Komendzie Hufca Kalisz.
Źródło: http://www.um.kalisz.pl/files/13267225954f142e23d604d/WSPOMNIENIA_OBOZOWE.pdf


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich w osobach Iwony i Krzysztofa - rodziców, niekiedy razem z dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail: krisplo@op.pl
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2016 by Płocińscy