Liceum Asnyka, widok od boiska
Karol Wilhelm Hindemith
(1810-18 II 1890)

   

Karol Wilhelm Hindemith, ur. w 1810 r., zm. 18 II 1890 r. w Kaliszu. Drukarz nakładca.

     Od 1833 r. prowadził pod własną firmą drukarnię w Kaliszu po K. Mehwaldzie z którego córką ożenił się. Drukarnia mieściła się przy ul. Mariańskiej 71. Hindemith tłoczył w niej wydawany własnym nakładem "Kalendarz domowy i gospodarki, Polski i Ruski", wiele wydawnictw miejscowych szkół i towarzystw, druki liturgiczne w języku łacińskim i in. Od 1870 r. wydawał i drukował "Kaliszanina, gazetę miasta Kalisza i jego okolic". Posiadał też zezwolenie na wykonywanie druków urzędowych (cofnięte po 1905). Zatrudniał m.in. Adama Czerwińskiego (przed 1883 r., późniejszego właściciela drukarni w Kaliszu) oraz zecera Augusta Lipsera (1835-85).

     W latach 50-60 XIX w. istniała w Warszawie drukarnia pf. Bracia Hindemith, która wykonywała wówczas m.in. "Kalendarz domowy i gospodarski", sprzedawany w Kaliszu w drukarni Hindemitha. O firmie tej brak bliższych danych. Po śmierci Hindemitha drukarnie w Kaliszu objął syn, Oswald Arno i prowadził ją wraz z litografią i stereotypią pf. K.W. Hindemith do zniszczenia Kalisza przez Niemców w sierpniu 1914 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

   

Karol Wilhelm Hindemith - drukarz nakładca i księgarz.

     Karol Wilhelm Hindemith urodził się w Jaworze na Śląsku i był synem Jana Karola Wilhelma oraz Eleonory z domu Mehwald. Po przybyciu do Kalisza w 1830 ożenił się z Joanną Charlottą z Breitów, która była bratanicą Joanny Zuzanny Mehwald, sukcesorki drukarni K. W. Mehwalda. Hindemith do 1835 zajmował się kupiectwem i prowadził oberżę, ale od 1833 zarządzał równocześnie drukarnią Joanny Zuzanny Mehwald. Kiedy wspomnianą drukarnię nabyła jego żona i połączyła ją na okres sześciu lat z istniejącą od 1830 drukarnią Piotra Karśnickiego i Wojciecha Koszewskiego zarządzał całością (pod firmą „Koszewski et comp.”). Stał się jedynym właścicielem oficyny, kiedy w końcu 1844 kupił od wdowy po Karśnickim czwartą część jego udziału w drukarni i później około 1849 (?) odkupił również udział Koszewskiego. W drukarni tłoczono druki urzędowe kaliskiej komisji wojewódzkiej oraz „Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego”[1]. W drukarni spółkowej odbijano w latach 1837–1843 „Neuer und alter astronomische und Haushaltungskalender...”[2] oraz w latach 1837–1849 „Kalendarz domowy i gospodarski...”[3].

     Hindemith tłoczył ponadto wiele wydawnictw miejscowych szkół i towarzystw, wydawnictwa okolicznościowe[4], druki liturgiczne łacińskie i sporadycznie utwory literackie. Wydawał i drukował od 1870 nowo powstałe pismo „Kaliszanin. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic”, a nawet przez krótki czas sprawował w, nim funkcję redaktora odpowiedzialnego. W drukarni w latach 1871–1914, z wyjątkiem lat 1902 i 1903, tłoczona była „Pamiatnaja kniżka Kalisskoj Guberni” oraz wychodziły z niej m.in. wydawnictwa urzędowe, np. Spisok nnsdmnvm miestnostiam Kalisskoj Guberni... (1881). Około 1884 jego syn Oswald (1855–1918) przejął drukarnię i prowadził ją wraz z litografią i stereotypią aż do sierpniu 1914, kiedy doszło do zniszczenia Kalisza przez Niemców. Hindemith uczestniczył w życiu społecznym miasta, a nawet w 1850 wszedł do Rady Szczegółowej Sali Ochrony Małych Dzieci, która została zorganizowana w 1843 staraniem Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Zmarł w Kaliszu 19 lutego 1890.

     Z pierwszą żoną, która zmarła 11 maja 1852 miał 9 dzieci, a z drugą Klarą z Fickertów, 1° voto Keil, którą poślubił w 1853, troje.

Przypisy
1. Od 1838 „Dziennik Urzędowy Guberni Kaliskiej”
2. Od 1844 własnym nakładem Hindemitha
3. Od 1846 nakładem i drukiem samego Hindemitha
4. „Noworoczniki Kaliskie” na lata 1875 i 1876

Bibliografia
Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski [red.]: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 254. ISBN 83-01-02722-3.

Źródło: Wikipedia 27 marca 2017

   Ten link przeniesie Cię na górę strony