Liceum Asnyka, widok od boiska
     
Tadeusz Frątczak
(1923-2000)

Urodzony w Kaliszu wybitny architekt i urbanista

Tadeusz Frątczak
Tadeusz Frątczak

Tadeusz Frątczak urodził się 31 maja 1923 roku w Kaliszu. Przez pięć lat (1940-1945) był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie poddawany był doświadczeniom pseudomedycznym. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera architekta. Nakazem pracy został przydzielony do pracy w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, gdzie pełnił funkcję kierownika działu produkcyjno-technicznego. Był kierownikiem pracowni urbanistycznej Wydziału Budownictwa Architektury w Prezydium Miejskiej RN w Kaliszu, a następnie kierownikiem pracowni urbanistycznej w UM i Powiatu w Kaliszu. Po utworzeniu województwa kaliskiego od 1 lipca 1975 r. do 28 lutego 1978 r. był zastępcą dyrektora ds. planowania urbanistyki i architektury i jednocześnie głównym architektem województwa. Aż do 1999 r. pracował w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Kaliszu. Zmarł w 2000 r.

Tadeusz Frątczak cieszył się bardzo dobrą opinią swoich współpracowników – jako fachowiec o wysokich kwalifikacjach, znający problematykę przestrzennego zagospodarowania miast i wsi. – Zyskał sobie opinię wyjątkowo pracowitego i zdolnego inżyniera architekta, a jednocześnie wybitnego organizatora budownictwa. Szczególne uznanie zyskał sobie w okresie pracy w organach rad narodowych, pracując najpierw w charakterze architekta miejskiego, a następnie w charakterze kierownika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury UM i Powiatu w Kaliszu. W okresie tym wniósł wyjątkowo duży wkład w odbudowę i rozbudowę miasta Kalisza i porządkowanie zabudowy w całym powiecie kaliskim – mówi pracująca niegdyś z T. Frątczakiem Jadwiga Koryńska, st. specjalista Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Archiwum w Kaliszu, dodając, że był on także generalnym projektantem wielu planów ogólnych miasta Kalisza i wychował wiele pokoleń urbanistów. Pracował m.in. nad szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego Rypinka, osiedla domków jednorodzinnych Częstochowska – Kubusia Puchatka, osiedla Zagorzynek czy domków przy ul. Długa – Grzybowa, wsi Dobrzec czy osiedla Winiary – Zduny. A i na tym nie koniec.

„Wielu z jego współpracowników, których spotkałem, wyrażało się o swoim zwierzchniku, pełnym dobroci i wyrozumiałości, z uznaniem – jak o człowieku życzliwym, bezpośrednim i serdecznym. Takim był – prawym i godnym, takiego na zawsze zachowam w moich wspomnieniach” – napisał po jego śmierci na łamach „Gazety Wyborczej” architekt Zenon Prętczyński. Potwierdza to także J. Koryńska: – Był ciepły i dobry dla swoich pracowników. Był sympatycznym człowiekiem, a ponadto znał warsztat urbanistyki.

Tadeusz Frątczak miał wielkie zasługi dla odbudowy i rozbudowy Kalisza i jego układu urbanistycznego w całej powojennej historii. Architekci, przyjaciele, byli współpracownicy i rodzina proponują, by jednej z ulic nadać jego imię.

Życie Kalisza nr 8, 22 lutego 2017

 

   Ten link przeniesie Cię na górę strony